Αρ. Πατέντας: 1005445 & 6002469
‘Ότι άλλο σχετικό είναι κακή απομίμηση.

Η πείρα και η γνώση μας τόσο στο χώρο των υδρορροών όσο και στο χώρο των στεγών μας οδήγησε να εφεύρουμε δύο εργαλεία τα οποία προστατεύουν τις υδρορροές αλλά και τα κεραμίδια από την εισβολή πουλιών και ξένων σωμάτων.

Τοποθετώντας τις πατέντες προφύλαξης υδρορροών της ΥδροCanal επιτυγχάνεται η τέλεια λειτουργικότητα του συστήματος χωρίς να απαιτείται ο ετήσιος καθαρισμός του.