Τοποθετώντας το «Χτένι» , πατέντα της εταιρείας YdroCanal , επιτυγχάνονται δύο πράγματα:

  • Να παραμένουν πάντα οι οριζόντιες υδρορροές και κατ’ επέκταση ολόκληρο το σύστημα των υδρορροών καθαρό από φερτά αντικείμενα, όπως φύλλα, σκουπίδια, κτλ αλλά και από τα ανεπιθύμητα πουλιά και τις φωλιές τους.
  • Να προστατεύεται και η κεραμοσκεπή αφού το Χτένι «αγκαλιάζει» την 1η σειρά των κεραμιδιών αποτρέποντας έτσι την είσοδο ζωντανών οργανισμών από τα 1α κεραμίδια που συνήθως δεν είναι καλά κλεισμένα.

Προστατεύοντας έτσι τις υδρορροές δεν είναι απαραίτητος ο διαρκής τους έλεγχος και ο ετήσιος καθαρισμός τους.

Χρωματολόγιο

34 ηλεκτροστατικές αποχρώσεις